WAAROM DE CLUBCLUSTERING IS OPGERICHT

Veel verenigingen in Twente kampen met een tekort aan technische trainers en expertise. Bij veel verenigingen vindt nog weinig specialisatie plaats en trainen atleten in grote groepen, zonder zich op één of enkele onderdelen te richten. De grote diversiteit die atletiek aan atleten biedt, is daarmee zowel voordeel (biedt atleten grote keuze) als nadeel (vraagt veel gespecialiseerde trainers). Door samenwerking tussen verenigingen te stimuleren kan de beschikbare technische kennis en expertise - die er wel degelijk is in Twente - worden gedeeld. Bij een verenigingen kan daarmee het tekort opgevuld worden en groeit voor een vereniging het (gespecialiseerde) sportaanbod aan haar atleten. 

"Door middel van onderlinge samenwerking van verenigingen, het sportaanbod van verenigingen aan haar atleten optimaliseren en/of verder uitbreiden, waardoor de aantrekkelijkheid tot instroom wordt vergroot, het verloop onder atleten afneemt en de mogelijkheden tot doorstroom van breedte - naar topatletiek worden verruimd."

De clubclustering biedt verenigingen en atleten trainingen van kwaliteit, aangeboden in een goede accommodatie. De trainingen worden per atletiekonderdeel gegeven waardoor atleten zich kunnen focussen op het onderdeel dat zij willen beoefenen. Speerpunt is daarbij wel dat veelzijdig wordt getraind, maar voor een atleet biedt dit een eerste stap naar specialisatie. 

In de praktijk biedt deze clubclustering tevens mogelijkheden voor talentherkenning en -ontwikkeling. Doordat wij veel tijd doorbrengen met de atleten en deze atleten de kans geven op alle specialisme te trainen, kunnen op vroege leeftijd talenten worden herkend. Daarmee kan tijdig worden gestart met de ontwikkeling van een talent. Maar ook doordat atleten samen trainen met andere talentvolle atleten van andere verenigingen, zal het niveau van deze atleten beter kunnen groeien. Ten slotte geven de atleten aan dat het trainen in een groep atleten met hetzelfde niveau voor hen een extra stimulans is om bij atletiek te blijven.